Κεντρική σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία Η εταιρία
Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 
Απομάκρυνση ιών, dialer, spyware
 

Οι ιοί, τα spyware / adware και οι dialers είναι προγράμματα που δημιουργούν ποικίλα προβλήματα στη λειτουργία του υπολογιστή.

Η εγκατάστασή τους γίνεται συνήθως χωρίς την πραγματική συγκατάθεση του χρήστη, είτε λόγω κάποιου προβλήματος ασφαλείας των Windows είτε εξαπατώντας τον χρήστη υποδυόμενα άλλο πρόγραμμα.

Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε για τέτοια προγράμματα και αν βρεθούν να τα απομακρύνουμε, κάνοντας τον υπολογιστή σας και πάλι γρήγορο. Φροντίζουμε να μη σβηστούν δικά σας αρχεία ενώ ταυτόχρονα ασφαλίζουμε τον υπολογιστή σας ώστε να μην έχετε ξανά τέτοια προβλήματα.


Επιστροφή στις υπηρεσίες

 
  Η HelpJet σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας προβλήματα με τον υπολογιστή σας.
  Μερικές από τις υπηρεσίες μας:
 
 
 

AVG για ιούς
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Κατεβάστε το…
 
Ad-Aware για spyware, adware
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware).
Κατεβάστε το…
 
Spybot S&D για spyware, dialers
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware) και dialer.
Κατεβάστε το…
 
 
 
HelpJet (c) 2006 - 2018 (6)