Κεντρική σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία Η εταιρία
Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 
Αναβάθμιση υπολογιστή, μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων
 

Αν ο υπολογιστής σας είναι παλιός ή απλά δε σας εξυπηρετεί πλέον μπορούμε να τον αναβαθμίσουμε. Θα σας ενημερώσουμε ποια εξαρτήματα συνιστούμε να αλλάξετε και έπειτα, αν θέλετε, θα τα προμηθευτούμε από κατάστημα της προτίμησή σας.

Αφού εγκαταστήσουμε τα νέα περιφερειακά θα ελέγξουμε τον υπολογιστή για τυχόν προβλήματα.

Σε περίπτωση που άλλαξε ο σκληρός δίσκος (οπότε πιθανότατα εγκαταστάθηκαν πάλι τα Windows) σας βοηθάμε να κρατήσετε τις ρυθμίσεις, τα προγράμματα και τα αρχεία που είχατε πριν.


Επιστροφή στις υπηρεσίες

 
  Η HelpJet σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας προβλήματα με τον υπολογιστή σας.
  Μερικές από τις υπηρεσίες μας:
 
 
 

AVG για ιούς
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Κατεβάστε το…
 
Ad-Aware για spyware, adware
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware).
Κατεβάστε το…
 
Spybot S&D για spyware, dialers
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware) και dialer.
Κατεβάστε το…
 
 
 
HelpJet (c) 2006 - 2018 (6)