Κεντρική σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία Η εταιρία
Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 
Εγκατάσταση προγραμμάτων
 

Εγκαθιστούμε τα Windows ή/και το Office είτε σε καινούργιο υπολογιστή είτε σε παλιό. Στη δεύτερη περίπτωση μπορούμε να μεταφέρουμε τα υπάρχοντα αρχεία και ρυθμίσεις.

Φυσικά εγκαθιστούμε και οποιοδήποτε πρόγραμμα μας υποδείξετε. Μπορείτε αν θέλετε να μας ζητήσετε κάποιο πρόγραμμα, εμείς να το προμηθευτούμε από κατάστημα της προτίμησής σας και να σας το εγκαταστήσουμε.


Επιστροφή στις υπηρεσίες

 
  Η HelpJet σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας προβλήματα με τον υπολογιστή σας.
  Μερικές από τις υπηρεσίες μας:
 
 
 

AVG για ιούς
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Κατεβάστε το…
 
Ad-Aware για spyware, adware
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware).
Κατεβάστε το…
 
Spybot S&D για spyware, dialers
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware) και dialer.
Κατεβάστε το…
 
 
 
HelpJet (c) 2006 - 2018 (6)