Κεντρική σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία Η εταιρία
Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 
Σύνδεση με internet - ADSL - email
 

Η σύνδεση με το internet μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η τηλεφωνική γραμμή, απλή ή ISDN.

Στη περίπτωση της απλής τηλεφωνικής γραμμής μιλάμε για σύνδεση dial-up και οι δυνατές ταχύτητες δε ξεπερνούν τα 56kbps. Η τηλ. γραμμή είναι δεσμευμένη όσο διαρκεί η σύνδεση στο internet. Επίσης υπάρχει χρέωση ανά λεπτό (με μειωμένο τιμολόγιο).

Αν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή ISDN, τότε μπορούμε να έχουμε και καλύτερη σύνδεση, με ταχύτητα 64kbps ή 128kbps αν χρησιμοποιηθούν και τα δύο κανάλια (γραμμές) που παρέχει η ISDN. Η τηλ. γραμμή είναι δεσμευμένη όσο διαρκεί η σύνδεση στο internet. Και εδώ υπάρχει χρέωση ανά λεπτό (με μειωμένο τιμολόγιο).

Τέλος υπάρχει η σύνδεση με ADSL (είτε η γραμμή είναι απλή είτε ISDN). Στη περίπτωση αυτή η σύνδεση με το internet είναι συνεχής, δε χρειάζεται δηλαδή κλήση κάποιου ειδικού αριθμού (φυσικά η γραμμή δεν είναι κατειλημμένη). Επίσης οι δυνατές ταχύτητες ξεκινούν από τα 128kbs και ξεπερνούν τα 1024kbps.

Εμείς μπορούμε να σας συμβουλέψουμε σχετικά με τις δυνατές λύσεις που έχετε και το κόστος της κάθε λύσης. Φυσικά αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες: αγορά και σύνδεση εξοπλισμού, ρύθμιση υπολογιστή. Φροντίζουμε για τη σύνδεση όσων υπολογιστών έχετε (δείτε και υπηρεσίες δικτύωσης) και ασφαλίζουμε τους υπολογιστές σας εναντίον επικίνδυνων προγραμμάτων.

Τέλος μπορούμε να σας εκπαιδεύσουμε στη χρήση του internet.


Επιστροφή στις υπηρεσίες

 
  Η HelpJet σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας προβλήματα με τον υπολογιστή σας.
  Μερικές από τις υπηρεσίες μας:
 
 
 

AVG για ιούς
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Κατεβάστε το…
 
Ad-Aware για spyware, adware
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware).
Κατεβάστε το…
 
Spybot S&D για spyware, dialers
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware) και dialer.
Κατεβάστε το…
 
 
 
HelpJet (c) 2006 - 2018 (6)