Κεντρική σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία Η εταιρία
Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 
Εγκατάσταση υλικού / περιφερειακών
 

Εγκαθιστούμε τα νέα σας περιφερειακά: εκτυπωτές, σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή κάμερες, σκληρούς δίσκους, μνήμη, CD / DVD κλπ. Μετά την εγκατάσταση μπορούμε να κάνουμε και ρύθμιση σύμφωνα με τις υποδείξεις σας καθώς και εκπαίδευση στη χρήση τους.

Μπορείτε αν θέλετε να μας ζητήσετε κάποιο περιφερειακό, εμείς να το προμηθευτούμε από κατάστημα της προτίμησής σας και να σας το εγκαταστήσουμε.


Επιστροφή στις υπηρεσίες

 
  Η HelpJet σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας προβλήματα με τον υπολογιστή σας.
  Μερικές από τις υπηρεσίες μας:
 
 
 

AVG για ιούς
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Κατεβάστε το…
 
Ad-Aware για spyware, adware
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware).
Κατεβάστε το…
 
Spybot S&D για spyware, dialers
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware) και dialer.
Κατεβάστε το…
 
 
 
HelpJet (c) 2006 - 2018 (6)