Κεντρική σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία Η εταιρία
Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 
Αντίγραφα ασφαλείας
 

Αν στον υπολογιστή σας έχετε δεδομένα που δε θέλετε να χάσετε (έγγραφα κειμένου, φωτογραφίες κλπ) τότε πρέπει να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας (backup).

Εμείς θα σας προτείνουμε μια λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες σας (π.χ. εγγραφή σε CD / DVD ή χρήση εξωτερικού δίσκου) και θα την αυτοματοποιήσουμε ώστε να είναι απλό να παίρνετε αντίγραφα ασφαλείας.


Επιστροφή στις υπηρεσίες

 
  Η HelpJet σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας προβλήματα με τον υπολογιστή σας.
  Μερικές από τις υπηρεσίες μας:
 
 
 

AVG για ιούς
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Κατεβάστε το…
 
Ad-Aware για spyware, adware
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware).
Κατεβάστε το…
 
Spybot S&D για spyware, dialers
Δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης διαφημιστικών προγραμμάτων (adware και spyware) και dialer.
Κατεβάστε το…
 
 
 
HelpJet (c) 2006 - 2018 (6)